Välj en sida

När vintern tillsynes uteblir
jag med cowboybootsen går
på renskrapad asfalt
och gräsmatta
som påminner om vår.